E-mail Tlačiť

Vitajte na webovskej stránke LIONS CLUB Žilina!

 

LIONS CLUB Žilina je členom medzinárodného združenia Lions klubov "The International Association of Lions clubs" a patrí medzi najmladšie kluby z veľkej rodiny 46.000 klubov v 193 štátoch sveta.

Vznikol v roku 2001 a jeho aktivity sa hneď od začiatku činnosti zamerali na naplnenie ústredného motta "We Serve" – "Slúžime". Áno, snažíme sa pomáhať a slúžiť práve tým, ktorým pomoc, aj keď len malá, umožňuje zlepšiť ich momentálny stav. Preto z doterajších kultúrnych, sociálnych a športových aktivít klubu smerovali výťažky hlavne na podporu regionálnej „Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska“. Týmto aj my svojou časťou prispievame k celosvetovému programu boja proti slepote.

V budúcnosti chceme okrem humanitárnych aktivít venovať pozornosť aj ďalším oblastiam regionálneho života. Našim dlhodobým cieľom je aktívny prístup a účasť na zlepšovaní občianskej, kultúrnej a morálnej prosperite regiónu.

Uvítame spoluprácu a podporíme všetkých, ktorí chcú pomáhať nášmu regiónu či už sponzoringom humanitárnych akcií, alebo v ďalších podporných aktivitách pri propagácii vysokých etických štandardov v obchode, priemysle, profesii, verejných prácach ale aj v súkromnom snažení.

IMG 1564